Výtvarné umenie

Výstavy patria k Tabačke od jej otvorenia. V zrekonštruovanom a rozšírenom priestore na to máme vytvorený špeciálny priestor Tabačka Gallery, ktorý umožňuje organizovať výstavy častejšie a profesionálnejšie.

Na prezentáciu výtvarného umenia širšiemu publiku využívame aj steny a priestor Bistra Tabačka. Dáva príležitosť komunikovať s návštevníkmi, ktorý zvyčajne do galérie nezavítajú. (odkaz na rôzne výstavy, ktoré sme mali v Bar / bistro)

 

V minulosti viedol program Tabačka Gallery vybraný kurátor, ktorý navrhol a pripravil celoročný program galérie. V roku 2016 bola kurátorkou Diana Majdáková, ktorá vypracovala sériu výstav v rámci témy Cenzura (linka do brožúry Cenzúra – upload PDF). V roku 2017 kurátorka Zuzana Pacáková zamerala výstavný program na participatívne site-specific výstavné projekty. Podporovali budovanie kultúrnej komunity a vznik dialógu medzi umelcom, kurátorom a publikom. Témy jednotlivých výstav priamo komunikovali aktuálne spoločenské témy so sociálnym presahom a pracovali s lokálnym kontextom a publikom.

 

Súčasní umelci z rôznych krajín, v spolupráci s kurátorom, vypracovali nové špeciálne zamerané participatívne multižánrové projekty, ktorých súčasťou boli aj rôzne debaty, stretnutia, autorské texty, komentované priehliadky a workshopy. (mogu se pridat linky na info o jednotlivim vystavam)

 

V súčasnosti dostávajú v galérii priestor výstavy, ktoré sú súčasťou iných programov Tabačky, a tiež výstavy prezentujúce mladých autorov z Košíc a Košického kraja (chceme uviesť odkazy na rôzne výstavy, ktoré sme mali v galérii v roku 2018?).

 

Od septembra 2018 začína výstavný cyklus predstavujúci projekty autorov, ktorí pracujú na priereze umenia, technológie a nových médií. Diela, ktoré vznikli ako prienik týchto troch oblastí, budú nosným programom Tabačka Gallery aj v nasledujúcom období.

Kontakt

Katarina Živanović

katarina@tabacka.sk