Komunity

Komunitným programom Tabačka podporuje iniciatívy zamerané na spoločenský aktivizmus v mnohých oblastiach života – v kultúre, vzdelávaní, environmente, charite, sociálnej inklúzii, komunitnom rozvoji.

Sme otvorení aj voči iniciatívam, ktoré sú mimo prioritných oblastí, pokiaľ rešpektujú základný súbor hodnôt – práva chránené Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN. Osobitne podporujeme aktivity iniciované našimi susedmi, podporujúce práva menšín a dodržiavanie ľudských práv.

 

Poskytujeme priestor, zariadenie a odborné poradenstvo našich zamestnancov (produkcia, technická podpora, promo) na podporu aktivít rôznych iniciatív a organizácií spojených s umením, kultúrou, vedou a ľudskými právami. Môžu u nás organizovať workshopy, zhromaždenia a diskusie, alebo prezentovať svoje vedomostí či skúsenosti.

 

Ak ste mimovládna organizácia, neformálna komunitná iniciatíva alebo jednotlivec, príďte sa s nami zoznámiť! Možno nájdeme spôsob spolupráce a realizácie vašich nápadov a spoločne prispejeme k rozvoju komunity.

 

Ak žijete v susedstve Tabačky, radi by sme vás spoznali! Pozývame vás, zastavte sa!

Kontakt

Katarina Živanović

katarina@tabacka.sk