Rezidenčný program

Tabačka sa tak pomaly stáva aj miestom stretnutí pri tvorbe. Stretnutí tvorcov z rôznym umeleckým pozadím, stretnutí miestnych a hosťujúcich umelcov, stretnutí aktérov a divákov.

Alchýmiu vzniku a kreovania nového diela považujeme za rovnako dôležitú ako prezentáciu už existujúcich umeleckých výstupov. Prináša so sebou dobrodružstvo, napätie i očakávanie Čerpá zo svojho bezprostredného okolia a má potenciál dať mu mnoho naspäť.

 

Tabačku vnímame ako miesto stretnutí a v roku 2018 sme sa rozhodli pre upgrade. V spolupráci s partnermi programovo rozbiehame rezidencie domácich aj zahraničných skupín a umelcov pôsobiacich v oblasti tanca, divadla alebo performancie. Uvedieme tri tanečné inscenácie a jednu performanciu, na vzniku ktorých sa materiálnou aj finančnou podporou bude Tabačka podieľať.

Kontakt

Zuzana Psotková

zuz@tabacka.sk