Divadlo a literatúra

V rámci divadelného programu je ambíciou Tabačky prinášať diela, ktoré reflektujú svetové trendy, mapujú dianie na slovenskej  divadelnej scéne, majú autorský akcent, neboja sa experimentu a spracúvajú angažované témy.

Svoj priestor má rezidenčný súbor divadla NA PERÓNE. V Košiciach pôsobí kontinuálne od roku 2005 a venuje sa tvorbe autorských inscenácií. Okrem uvádzania vlastného repertoáru pravidelne organizuje workshopy pre širokú verejnosť zamerané na prácu s hlasom a inscenácie pre študentov stredných škôl.

 

Hosťujúce produkcie vyberáme s ohľadom na programové ciele, ale súčasne podľa našich možností a možností diváckej obce, ktorá Tabačku navštevuje. V roku 2018 je dominantným  prepojenie divadla a nových technológi. Snažíme sa o to aby boli inscenácie zaujímavé, inšpiratívne a znepokojivé, ale zase nie veľmi 🙂

 

Samostatnou kategóriou v rámci dramaturgie divadla a tanca je organizácia workshopov, ktorých lektormi sú umelci vystupujúci v Tabačke. Workshopy vnímame ako vynikajúci nástroj podporujúci rozvoj domácej tvorby a prepájanie lokálnej scény s hosťujúcimi tvorcami.

Kontakt

Zuzana Psotková

zuz@tabacka.sk