Tbck podcast #22: Predstavujeme nový projekt Tabačky – Tablab

Nasledujúci diel TBCK podcastu patrí nášmu novému projaktu Tablab. Čo to vlastne Tablab je? Kde ho v rámci Tabačky nájdeme a aké aktivity nás v súvislosti s týmto projektom čakajú? To všetko a ešte mnoho viac vám prezradí projektový manažér Tablabu Daniel Franko.

Projekt TabLab bol podporený Orange Fondation a Nadáciou Orange.

Tabačka na cestách

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sa členovia tímu Tabačky Kulturfabrik mohli zúčastniť dvoch stretnutí siete Trans Europe Halles (TEH). Prvé sa uskutočnilo v priestore Alta v Prahe, druhé v centre Not Quite, vo Fengersfors v Švédsku. Obe stretnutia mali rozdielny fokus, ale spájala ich účasť tímov z centier podobných Tabačke z celého sveta. Tým je to pre nás pravidelne spôsobom ako čerpať inšpiráciu a porovnávať si skúsenosti s profesionálmi v podobných situáciách ako sme my.

 

Praha: Ako žiť pohromade?

Pražského strenutia sa zúčastnil umelecký riaditeľ Tabačky Peter Radkoff a generálny manažér Tabačky Martin Dubéci. Nosnou témou stretnutia bola tvobra komunít a kohabitácie v svete, ktorý čelím výzvam od rastu extrémizmu po klimatickú degradáciu. Členovia tím sa zúčastnili workshopov a prezentácii na tému ekonomického prínosu kultúry, obnovy budov, či participatívnej tvorby programu. Ako to už na podobných podujatiach býva, ich najväčší prínos spočíva v stretnutiach popri oficiálnom programe. Tie priniesli pre náš nové aktivity s Novou Cvernovkou v Bratislave, alebo inšpirácie pre rozbeh komunitného programu, ktoré sú už momentálne zavedené do praxe v našom programe.

 

Fengersfors: Kultúra na periférii

Druhé stretnutie prebehlo v malej  švédskej obci Fengersfors, vzdialenej dve hodiny od Gotheborgu. Predstava o progresívnom kultúrnom centre sa najčastejšie spája s industrialnymi budovami v urbánnych centrách, no po celej Európe sú desiatky projektov, ktoré sa nachádzajú v presne opačnom prostredí.

Takým bolo aj centurum Not Quite, ktoré združuje približne sedemdesiat dizajnérov a remesleníkov v bývalej továrni na papier. Stretnutia sa zúčastnili projektový manažér Filip Kakara (s manželkou), dramaturgička komunitného a diskusného programu Zuzana Kupcová (bez manželky) a generálny manažér Tabačky Martin Dubéci (toho času slobodný). Neprekvapivo, hlavnou témou stretnutia bolo fungovanie kultúrnych centier v rurálnom prostredí. Keďže rozvoj bývalej Tabačky v Smolníku a organizovanie festivalu v jej priestoroch je nosný rozvojový projekt pre ďalší rok, len vidieť a zažiť fungovanie ustáleného centra bolo pre tím mimoriadne užitočné.

 

V Košiciach vzniká nový priestor, v ktorom sa naučíte zručnostiam budúcnosti

Už 23. septembra bude v Košiciach oficiálne otvorený TabLab, v ktorom sa stretnú kreatívne nápady, nové technológie, inovácie, digitálne zručnosti, vzdelávanie v neformálnom prostredí a nové komunity.

 

Víziou TabLabu je vybudovanie aktívnej komunity mladých inovatívnych kreatívcov – členov TabLabu so skúsenosťami v oblasti digitálnych technológií v novo formujúcom sa svete virtuálnej reality,” predstavuje myšlienku projektu Peter Radkoff, umelecký riaditeľ Tabačka Kulturfabrik.

Priestor TabLabu bude rozdelený do niekoľkých samostatných laboratórií, v ktorých budú účastníci získavať skúsenosti a motiváciu od medzinárodne uznávaných profesionálov.

VR Lab – priestor venujúci sa virtuálnej realite a práce s ňou. Mentorom tohto labu je spoločnosť MATSUKO, ktorá vyvinula prevratnú technológiu umožňujúcu 3D holografickú prítomnosť. Cieľom holografickej komunikácie nie je nahradiť osobné stretnutia, ale priniesť nový stupeň komunikácie na diaľku vtedy, keď osobné stretnutie nie je možné. V MATSUKO sme veľmi radi, že vieme priamo podporiť vzdelávací projekt, ktorý študentom umožňuje rozvíjať digitálne zručnosti a podmaňuje tak ich tvorivosť. Plánujeme ich virtuálnou realitou previesť z pohľadu užívateľov, i z pohľadu budúcich tvorcov a technológov,“ hovorí Štefánia Puzderová, Business Operations Manager, spoločnosti MATSUKO.

Sound Lab – priestor umožňujúci komplexnú prácu so zvukom. Od hudobnej produkcie (práca so softvérom, mixing, mastering), cez získanie zručností v oblasti DJingu až po experimentálne a intuitívne hranie. Mentormi tohto labu sú hudobný producent Richard Zagiba (Just Hear Audio), hudobný producent a DJ Michal “Kelso” Krendželák (Tabačka Kulturfabrik, Stredávka) a DJ Peter Bucko (Ugly Beach).

Audiovisual Lab – priestor, v ktorom sa budú účastníci venovať práci so streamovacími technológiami, vytváraniu 2D a 3D video obsahu​, základom prezentačných zručností na kameru, postprodukcii a deliveringu digitálneho obsahu pod vedením majstra obrazových a textových melodizácií Palka Matiu z kreatívneho štúdia Onomatopoje.

TabLab je otvorený pre všetkých nadšencov kreatívnych nápadov, digitálnych technológií a virtuálnej reality. „Sme nesmierne radi, že v súčasnej dobe zvyšujúcej sa potreby digitálnych zručností sa nám v spolupráci s naším dlhodobým partnerom, Tabačkou Kulturfabrik v Košiciach, podarilo uviesť do života TabLab. Priestor ponúka vstup do sveta virtuálnej reality, zvuku a tvorby videoobsahu. Podporuje mladých ľudí, dáva im priestor vzdelávať sa v nových technológiách, zlepšuje ich digitálne zručnosti, zvyšuje ich možnosti zamestnať sa v digitálnej oblasti. Veríme, že svojím obsahom a aktivitami priláka široké publikum nielen z Košíc. TabLab finančne podporila aj Orange Foundation v Paríži,” povedala Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Veľký potenciál vidíme v spolupráci so základnými a strednými školami či znevýhodnenými skupinami. Koncom júna sme absolvovali oboznamovacie workshopy pre školy a cítime z ich strany záujem a nadšenie pre náš projekt,” uzatvára Daniel Franko – projektový manažér TabLab.

Projekt podporil Fondation Orange a Nadácia Orange

Projekt TABLAB spája Košice a Miškolc

 1. septembra sa v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg uskutoční verejné podujatie venované práve spolupráci medzi Tabačkou Kulturfabrik a Infoklaszter z Miškolca. Nielen na  študentov z Košíc a Miškolca čaká predstavenie projektu TABLAB, jednotlivých labov a workshopy. 

TABLAB je inovatívny edukačný projekt zameraný na vzdelávanie v neformálnom prostredí s cieľom nadobudnúť digitálne – teoretické aj praktické zručnosti, podporu a rozvoj komunity (študenti škôl) a sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín. TABLAB sa zamierava na 3 oblasti a to VR, Audiovisual a Sound.  

Ak sa chcete naučiť ako sa upravujú zvukové ukážky, strihá podcast alebo upravuje hip-hopová či ino žánrová nahrávka alebo sa venujete DJingu a intuitívnemu hraniu, práve priestor Sound Labu. Práve tento priestor bude venovaný workshopu so zameraním na úpravu skladieb formou mixu a masteringu. VR Lab predstaví študentom ako sa tvoria svety vo virtuálnej realite, či získanie základných zručností pomocou gamingu či iných zábavných foriem. Fanúšikov audiovizuálu poteší piesková animácia vďaka ktorej si vytvoríte vlastný obraz na počkanie.

Podujatie je výsledkom cezhraničnej spolupráce medzi Tabačkou a Infoklaszter.“ Sme úprimne radi, že sa nám podarilo rozbehnúť spoluprácu práve s Infoklaszter. Keďže máme spoločné témy, záujmy a cieľové skupiny, chceme našu spoluprácu rozvíjať aj smerom do budúcna formou zdieľania know how a budovaniu cezhraničnej spolupráce práve s Miškolcom.” hovorí Daniel Franko, projektový manažér TABLAB. 

Podujatie sa začína o 10:00 hod. v priestoroch Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ulici a vstup je voľný. 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. www.skhu.eu, www.viacarpatia-spf.eu

Medziscéna prepojí Štátne divadlo Košice a Tabačku Kulturfabrik

Podpisom memoranda o spolupráci a uvedením divadelného predstavenia
Brave New life na Malej scéne Štátneho divadla Košice sa na začiatku novej divadelnej sezóny spustí
nový projekt MEDZISCÉNA, ktorý prepojí dve významné kultúrne inštitúcie v meste – nezávi,slé
kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik a Štátne divadlo Košice.

„Cieľom projektu je nadviazať systematickú spoluprácu medzi neziskovou organizáciou Tabačka
Kulturfabrik a štátnou príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry – dvoch významných kultúrnych
inštitúcií zameraných aj na prezentáciu a propagáciu súčasného dramatického a tanečného umenia,“
hovorí Andrej Petrovič, umelecký šéf baletu súčasného tanca ŠDKE. Spustením spoločných
koordinovaných krokov v oblasti programu chcú obe centrá kultúry v Košiciach dosiahnuť synergický
efekt, zvýšiť efektivitu a dopad svojich aktivít smerujúcim k divákom aj tvorcom zapojeným do
jednotlivých programov. Zároveň chcú obyvateľom a návštevníkom mesta ponúknuť možnosť
nahliadnuť do rozdielov a prienikov zriaďovanej a nezriaďovanej kultúrnej inštitúcie a využiť možnosti
ich vzájomného dopĺňania sa s cieľom podpory a rozvoja tanečného a scénického umenia v Košiciach.
Podľa umeleckého riaditeľa Tabačky Kulturfabrik Petra Radkoffa sa aktivity nového projektu zamerajú
nielen na súčasných divákov a návštevníkov divadla a nezávislého kultúrneho centra, ale aj na
odbornú verejnosť, študentov a študentky umeleckých škôl z Košíc a košickú nezávislú umeleckú
scénu. „Medziscéna vznikla z potreby spolupráce a s ambíciou ponúknuť návštevníkom oboch
inštitúcií nové divácke príležitosti, prepojiť naše publiká a vytvoriť priestor pre spoločné tvorivé aj
vzdelávacie aktivity určené profesionálnej aj laickej verejnosti.“ dodáva Zuzana Psotková, kurátorka
divadelného programu kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik .

Projekt Medziscéna spustí už v úvode novej divadelnej sezóny, vo štvrtok 8. septembra, uvedenie
divadelného predstavenia Brave New Life na Malej scéne Štátneho divadla Košice. Predstavenie vzniklo
pred dvoma rokmi v koprodukcii dvoch nezávislých kultúrnych centier – Cooltour z Ostravy a Tabačky
Kulturfabrik, v súčasnosti je uvádzané v spolupráci s MOVE Ostrava. Pôvodný neklasický divadelný text
z pera Michaely Zakuťanskej sa opiera o príspevky z internetových diskusií a stránok a tvorí tak
metatext zložený zo shitstormu, v ktorom sa dnešný človek stráca.

Aj takto môže vyzerať septembrová dávka koncertov v košickej Tabačke.

Prvý septembrový týždeň bude v košickej Tabačke ako stvorený pre
milovníkov hudby. Už 7.9. zavíta do Košíc newyorské duo Nat Osborn a Mike Parker. O deň
na to vystúpi aj slovenská speváčka a skladateľka Nina Kohout. Oba koncerty si bude
možné vypočuť v priestoroch Fabrik Space.

Nat Osborn je stálicou newyorskej hudobnej scény a Parker je basgitarista známy najmä z
hudobnej skupiny Mike Parker’s Trio Theory. Odkedy sa stretli v ich univerzitnom jazzovom
súbore, prešli od hrania v uliciach Budapešti cez slávne kluby v New Yorku až po headlinerov
jazzových festivalov po celej Európe. Hudbu spolu tvoria už 15 rokov.

Nina Kohout študuje na prestížnej londýnskej hudobnej škole The BRIT School, kde
pôsobili aj Adele či Amy Winehouse. Minulý rok získala titul Objav roka na Radio_head
Awards a začiatkom tohto roka vydala s výbornými ohlasmi debutové EP Pandemonium,
ktoré zahŕňa aj pieseň Moonlight označenú ako Song Of The Day podľa amerického rádia
KEXP. Vo svojej hudbe spája tajomné odtienky starého slovenského folklóru, vážnej hudby a
sviežosť inovatívneho trip-hopu.

Koncert Nat Osborn a Mike Parker sa uskutoční v stredu 7. septembra o 20:30. Nina
Kohout vystúpi vo štvrtok 8. septembra o 20:00. Oba koncerty sa uskutočnia v
priestoroch Fabrik Space. Lístky si možno zakúpiť na www.tabacka.sk

Otvárame komunitnú kuchyňu v Tabačke

Radi by sme vám predstavili koncept komunitných stretnutí, ktoré pre vás v Tabačke chystáme. Náš veľký komunitný stôl bude v najbližších mesiacoch hostiť skupiny, ktoré sa v Košiciach snažia usadiť, cudzincov, ktorí sú tu udomácnení tak, že ich už za cudzincov ani nepovažujeme a ľudí, ktorí malými krokmi menia Košice na lepšie miesto. Stačí len prísť, stretnúť sa pri chutnom jedle a počúvať. Prijmite pozvanie ku komunitnému stolu, ochutnajte tematické špeciality a hlavne, príďte sa podeliť. Podeliť sa o jedlo, o myšlienky, o životný priestor.

V programe Tabačky je miesto pre všetkých. Hostíme rôznorodé komunity, vekové kategórie, domácich aj tých, čo si v Košiciach svoje miesto ešte len hľadajú. Sme mnohokrát miestom, kde zaznejú protichodné názory, no veríme, že všetko sa dá vyriešiť rozumnou diskusiou. Takisto sme miestom, kde vďaka našej rôznorodosti vznikajú originálne nápady. Túto myšlienku sa snažíme podporovať a spájať komunity, ktoré v našom prostredí prosperujú.

Dlhodobo sa snažíme ponúkať originálne gastro, ktoré je nielen chutné a dostupné, ale jednou z jeho hlavných myšlienok je možnosť podeliť sa. Taste and Share nie je len o ochutnávaní jedál ale o rôznorodých vkusoch, štýloch a zvyklostiach, ktoré zastupujú “Taste”. A samozrejme, “Share” nie je len o zdieľaní na Instagram (aj keď sa svojimi výtvormi radi chválime). Delíme sa hlavne o naše nápady, zážitky a názory, no čo viac, očakávame, že sa aj naši návštevníci podelia s nami.

Tešíme sa na stretnutia s vami!

Projekt Komunitnej kuchyne podporil Košický samosprávny kraj a Mesto Košice

Tbck podcast #20: ŠDKE uvádza inscenáciu s názvom EXTÁZA / OBRAZY O NEJ

Máj sa v Štátnom divadle Košice nesie v znamení premiér. Jednou z nich je aj autorská tanečná inscenácia Extáza / Obrazy o nej. Viac o pripravovanej premiére nám už v našom podcastovom štúdiu porozprávali riaditeľ baletu Štátneho divadla Košice Andrej Petrovič a autor scénáru Tomáš Straka.

Rezidenčný program TBCK forward

Dávame do pozornosti príležitosť pre autorky dokumentárnych filmov.

Rezidenčný program TBCK forward je určený autorkám dokumentárnych filmov zo strednej a východnej Európy (Česko, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko, Slovensko  Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Kosovo, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Severne Macedónsko). Vzhľadom na súčasnú situáciu bude minimálne jedno rezidenčné miesto určené autorke/režisérke z Ukrajiny. 

Online prihlasovací formulár zasielajte do 26. mája 2022.

 

Podmienky

 

 • Prihlásiť sa môžu autorky/režisérky majúce za sebou natočenie minimálne jedného dokumentu, ktorý bol verejne premietaný v kine, na festivale, v TV vysielaní alebo na online platforme. 

 

 • Záujemkyne o jednomesačný rezidenčný pobyt v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik v Košiciach musia mať trvalé bydliskom v jednej z vyššie uvedených krajín. 

 

 • Vybrané dokumentaristky počas rezidencie vytvoria krátky dokument s ľubovoľnou témou s ženskou hlavnou hrdinkou. Výsledný dokument bude v premiére uvedený v rámci programu Kina Tabačka.

 

 • Okrem príležitosti uvažovať nad vlastnou prácou a budúcnosťou, dostanú v podpornom prostredí rezidencie možnosť predstaviť svoju prácu prostredníctvom rozhovoru a podcastu publikovaného na webe Tabačky Kulturfabrik.

 

 • V prípade potreby, Tabačka Kulturfabrik zabezpečí základné technické podmienky na vytvorenie diela. Predpokladom je, že prihlásené autorky/dokumentaristky dokážu samostatne ovládať kameru, podpora pri strihu bude v prípade potreby zabezpečená. 

 

Čo poskytujeme

 • Počas pobytu budú autorkám uhradené výdavky na spiatočnú cestu do Košíc.
 • Ubytovanie na jeden mesiac v dochádzkovej vzdialenosti od Tabačky Kulturfabrik 
 • Štipendium 500€
 • Jedno hlavné jedlo denne v Tabačka bistre počas pracovného dňa. 
 • Vstupy na podujatia kultúrneho centra zdarma

 

Prihláška

Podmienkou zaradenia do výberu je vyplnenie prihlasovacieho FORMULÁRA, ktorý obsahuje: 

 • nahratie stručného CV (PDF)
 • nahratie krátke synopsie diela, na ktorom budete počas rezidencie pracovať (PDF)
 • online odkaz na minimálne jeden verejne uvedený film s anglickými titulkami
 • orientačný čas realizácie rezidencie v termíne júl-september 2022. (Návrhy termínov nie sú záväzné pre organizátorov rezidencie.) 

 

Prípadné otázky posielajte na email: zuzka@tabacka.sk do 16. mája 2022. 

 

Výber rezidentiek predstaví komisia zložená zo zástupkyne odbornej verejnosti, zástupcu kultúrneho centra a dramaturgičky rezidenčného programu TBCK forward. Vybrané rezidentky budú kontaktované mailom do 31. mája 2022. Začiatok prvej rezidencie je plánovaný 1. júla 2022. 

Realizáciu TBCK forward z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tabačka Kulturfabrik je kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Je neprehliadnuteľným kultúrnym bodom mesta a regiónu, miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia (koncerty, divadlo, tanec, nový cirkus, výstavy, multikultúrne podujatia, interaktívne inštalácie, workshopy, prednášky) a množstva komunitných aktivít. Svojou činnosťou podporuje otvorený spôsob zmýšľania, kreativitu, poskytuje vzdelanostné zázemie a rozvíja kritické myslenie.

 

TBCK forward 

 

– opportunity for female authors of documentary films 

Submit applications to the online form by May 26th, 2022 

 

The residency program TBCK forward is intended for female authors of documentary films from Central and Eastern Europe (Czech Republic, Poland, Ukraine, Belarus, Armenia, Georgia, Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Kosovo, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia). 

Given the current situation, there will be at least one residency for an author / director from Ukraine.

 

Conditions 

 

 • Applications can be submitted by the female authors/directors who have made at least one documentary which was publicly screened in a cinema, at a festival, on TV or on an online platform. 

 

 • Applicants applying to the one-month residency in the cultural centre Tabačka Kulturfabrik in Košice must have a permanent address in one of the countries mentioned above. 

 

 • During the residency the selected documentarians will make a short documentary on any topic conditioned by a female main character. The final documentary will be premiered as part of the program of the Cinema Tabačka.

 

 • In addition to having an opportunity to reflect on their own work and future in a supportive environment they will get a chance to present their work in the interview and podcast published on the website of Tabačka Kulturfabrik. 

 

 • If necessary, Tabačka Kulturfabrik shall provide a basic technical support for the work. It is assumed that applying authors/documentarians will be able to operate the camera themselves, support in editing shall be provided if necessary.  

 

What do we provide

 • During the residency the authors will have covered travel expenses for the return trip to Košice
 • Accommodation for one month within the walking distance from Tabačka Kulturfabrik
 • Stipendium 500€
 • One main meal a day at Tabačka Bistro during the working day.
 • Free entrance to the Tabčka events

 

Application

In order to be included in a selection it is necessary to fill in an APPLICATION FORMwhich includes: 

 • upload a brief CV (PDF)
 • upload a short synopsis of the film you will be working on during your residency 
 • online link to at least one publicly screened film with English subtitles
 • time suggestion of the residency between July – September 2022. (Suggestions of the time of residency are not binding for the organizers of the residency.) 

 

Please send your questions to the email: zuzka@tabacka.sk by May 26th, 2022. 

 

Selection of residency participants shall be presented by a committee composed of a representative of an expert community, representative of the cultural centre and the dramaturgist of the TBCK forward residency program. Selected participants will be contacted via email by May 31st, 2022. Beginning of the first residency is planned on July 1st,  2022. 

 

TBCK forward is supported using public funding by Slovak Arts Council. 

 

Tabačka Kulturfabrik is a cultural centre and an open zone for art, creativity and cooperation. It is an unmissable cultural point of the city and the region, a place for presentation and production of various genres of contemporary art (concerts, theatre, dance, new circus, exhibitions, multicultural events, interactive installations, workshops, lectures) and number of community activities. With its activity it supports an open way of thinking, creativity, provides an educational background and develops a critical thinking. www.tabacka.sk

 

Hľadáme barmanky / barmanov!

Máš skúsenosť s prácou na pozícii barmanky / barmana?

Máš rada / rád atmosféru Tabačky Kulturfabrik?

Ak si odpovedáš áno, čítaj ďalej 🙂

Hľadáme do nášho tímu šikovných ľudí, ktorých baví práca za barom, sú profesionálni, vedia komunikovať a majú otvorenú myseľ.

Pracovná náplň: 

 • Profesionálna obsluha zákazníkov  /príprava a výdaj nápojov/
 • Dodržiavanie interných predpisov /viac sa dozvieš na pohovore/

Mzda a benefity:

 • 5,60€/h brutto
 • Variabilná zložka: % z predaja
 • Osobné ohodnotenie
 • Zamestnanecká strava
 • Zľavy na nápoje a jedlo aj mimo pracovnej doby
 • Voľný vstup na vybrané eventy 
 • Školenia, riadené degustácie a omnoho viac

Predpokladaný termín nástupu: apríl 2022
Ak si myslíš, že sa na túto prácu hodíš, pošli nám svoje CV na: peter.b@tabacka.sk

Vybratých uchádzačov*ky pozveme na osobný pohovor, kde sa o ponúkanej pozícii dozvedia viac.

Rozžiarte komunity vašimi dvoma percentami!

Tabačka je priestor pre kultúru, pre stretávanie, pre život. Chceme aby v nej bolo v tomto roku aj čo najviac komunít. Vďaka vašim dvom percentám sprístupníme naše priestory pre komunity, ktoré robia naše mesto lepším miestom pre život. Poskytujeme zázemie pre klimatických aktivistov, mladých študentov … Vďaka vám bude tento zoznam ešte dlhší!

 

Ako darovať 2% z dane?

Neviete, ako darovať 2% z dane? Radi vám pomôžeme:

Ak ste zamestnanec…

 1. Požiad ajte svojho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň, ekonomické oddelenie…) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Na potvrdení je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani.
 2. Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – vaše osobné údaje. 2 % z dane musia byť najmenej 3,33 eur. V údajoch o prijímateľovi vypíšte údaje združenia, ktoré nájdete na konci tohto článku.
 3. Najneskôr do 31. marca 2020 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu vášho daňového úradu, tu si môžete pozrieť, pod aký daňový úrad patríte: www.drsr.sk (vpravo kliknite na: zistenie miestnej príslušnosti).

Vyhlásenie (editovateľné pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane ( editovateľné pdf)

 

SZČO

Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

 1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.
 2. Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

 

Dôležité tlačivá

 

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

BONA FIDE o.z.

Gorkého 2

040 01 Košice

Slovensko

IČO – 31310711

DIČ DPH – SK 2021507213

 

Вільні вакансії на роботу

UA

Табачка відкрила дві вакансії на роботу, котрі з радістю запропонуємо громадянам України.

Технік – (світло, звук) – підготовка та технічне забезпечення заходів. Необхідні основи театральної техніки.

Помічний кухар в бістро.

За питаннями звертайтесь на martin@tabacka.sk

SK

Tabačka má otvorené dve pozície, ktoré veľmi radi ponúkneme Ukrajincom.
 • Technik – (svetlo, zvuk) – príprava a zabezpečenie podujatí. Potrebná základná znalosť divadelnej techniky.
 • Pomocný kuchár v kuchyni.
Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na 
EN
Tabačka currently has two open positions, that we are happy to offer to Ukranians.
Technician (light, sound) – preparation and support of events. Basic knowledge of theatre equipment required. Assistant chef.
For any questions contact  

Hľadáme technika / techničku

Tabačka Kulturfabrik je jedným z najväčším nezávislých multižánrových centier na Slovensku. Prezentuje medzinárodné a lokálne umenie v oblasti hudby, divadla, tanca, filmu a výtvarného umenia, je zázemím pre kreatívny priemysel a prevádzkuje vlastné bistro a bar.

 

Tentokrát hľadáme nového kolegu do technického tímu.

 

Hlavné zodpovednosti

 • Príprava a technické zabezpečenie podujatí v Tabačke z pohľadu svetelnej a zvukovej techniky.
 • Vaše povinnosti budú zahŕňať značnú časť ručnej manipulácie s objemnými a neštandardnými predmetmi, nakladanie a vykladanie vozidiel a všeobecné povinnosti spojené s upratovaním v technických oblastiach. Ako napr. správne skladovanie, čistenie a údržbu zariadení, ako aj čistenie a udržiavanie poriadku vo všetkých skladovacích a zákulisných priestoroch.
 • Udržiavanie aktuálneho inventáru všetkých technických aktív TABAČKY vrátane spotrebného materiálu a vybavenia, aby ste zabezpečili ich správne skladovanie a kontrolu. 
 • Riadiť a vykonávať technické povinnosti vrátane, ale nie výlučne; nástupy, výstupy, stavanie a údery, rigging a derigging osvetlenie, ozvučenie, AV technika, inscenácia, lietanie kusov, zmeny rozmiestnenia sedadiel, prevádzka predstavení.
 • Úzka spolupráca s technickým manažérom a hlavným technikom, aby ste umožnili technickú podporu spoločnostiam, nájomcom a interným akciám vo všetkých priestoroch Tabačky
 • Komunikovanie manažmentu všetkých požiadaviek od hosťujúceho personálu na obsluhu a používanie systémov a zariadení Tabačky.
 • Výkon každodenných úloh a súvisiacich povinností podľa plánu alebo požiadaviek technického manažéra alebo hlavného technika.

Požiadavky

 • Akékoľvek relevantné skúsenosti s prácou v divadle / technickom oddelení divadla / eventovom priestore, alebo hudbonom klube
 • Znalosť a nadšene pre zvukovú, svetelnú a video techniku.
 • Schopnosť obsluhovať túto techniku, vrátane jej IT zázemia
 • Ochota pracovať flexibilne, čo si bude vyžadovať večer, víkendy a niektoré štátne sviatky počas celého týždňa
 • Manuálna zručnosť a ochota pracovať fyzicky
 • Nadšená a samostatná túžba učiť sa nové veci
 • Hovorová angličitna výhodou

Ponúkame

 • Min. 850 € brutto (v pracovnej forme, ktorá najviac vyhovuje obom stranám)
 • Flexibilný pracovný čas 
 • Balíček členov tímu Tabačky (vstupy, zľavy, príspevok na jedlo)

Svoj životopis zasielajte na adresu: damian@tabacka.sk

 

Hľadáme pomocného kuchára

Tabačka Kulturfabrik je jedným z najväčším nezávislých multižánrových centier na Slovensku. Prezentuje medzinárodné a lokálne umenie v oblasti hudby, divadla, tanca, filmu a výtvarného umenia, je zázemím pre kreatívny priemysel a prevádzkuje vlastné bistro a bar.

Staň sa súčasťou tímu mladých nadšených kuchárov/nekuchárov, poď s nami rozbehnúť kuchyňu v ikonickom podniku v srdci Košíc. TBCK je nový koncept kuchyne v najväčšom kultúrnom centre na Slovensku.

Pozícia : pomocný kuchár

Plat: od 4€ / hodina

Náplň práce:

 • – pomocné práce v kuchyni pri príprave a výdaji jedál
 • – práca na studenej kuchyni výroba šalátov dresingov a zaváranín
 • – umývanie kuchynského zariadenia, priestorov a riadov

Predpoklady:

 • – samostatnosť
 • – zodpovednosť
 • – flexibilita 
 • – schopnosť pracovať v otvorenej kuchyni pod nátlakom
 • – zdravotný preukaz alebo ukončené vzdelanie v odbore
 • – schopnost pracovat aj do 22:00

Ponúkame:

 • – kariérny rast
 • – možnosť posunúť sa v rámci kuchyne
 • – vzdelavanie ako aj pri varení tak aj pri servírovaní
 • – krátky dlhý  týždeň ( 15 dní v práci )
 • – pohodové pracovné prostredie
 • Vítaní sú aj absolventi!

 

Svoj životopis zašlite na adresu rado@tabacka.sk do 26. februára.

 

Tbck podcast #19: Novoročný špeciál s Martinom Dubécim

Nový rok a nový generálny manažér si žiadajú nový podcast. Ako sa popasoval náš nový generálny manažér Martin Dubéci so vstupným kvízom? Akú hudbu počúva vo svojom voľnom čase? A čo všetko bude okrem generálneho manažéra a podcastu v Tabačke nové? Toto všetko a ešte omnoho viac sa dopočujete v nasledujúcich 22 minútach.

WAYWARD EXILES: OPEN CALL FOR EXILED ARTISTS

(pre slovenskú verziu scrollnite nižšie)

— What happens to a person’s identity after displacement from their homeland? 

— To what extent is an artist dependent on the area known as a home country? 

— What if one’s own home territory turns into an exile? 

— How to define the relationships between a country’s political identity and the living situation of individuals? 

 

“To reduce them to a faceless mass, to deprive them of their stories is a crime against humanity and history,” wrote Aleksandar Hemon, an American writer of Bosnian descent, in an essay on his own experience of exile. The interspace, which arises after escaping or leaving the homeland, constitutes a strange, elusive bridge – a space of transition and new awareness, which hides many layers of meaning and experience. What follows is either a personal spectacle without an audience, or the reduction of one’s reality to graphs and statistics.

In our era of highly accessible opportunities abroad, cross-border communion and youth exodus, but also political turbulence in the European region, the weakening of national democracies and climate migration, the issue of exile has become increasingly urgent. At the end of 2021, a new refugee crisis broke out on the Belarus-Polish border. Individual human lives have been exploited as a part of hybrid tactics in the militarized border area. The Polish government responded to the crisis by sending troops and building a barbed wire fence across the border. The authorities continue to prevent humanitarian and medical aid organizations from entering the zone where groups of migrants survive in freezing winter, finding no refuge in any territory: not even in the supposedly „open“ and welcoming Europe.

The crisis unleashed by Alexander Lukashenko highlights the acute fragility of populations reduced to „bare life“ under the force of geopolitical conflicts (bare life is a term introduced by Giorgi Agamben which refers to a process of reducing one’s life to the biological matter by neglecting the dimension of the quality of life and individual rights). This practice is not limited to the border areas but also characterizes structural violence in one’s home territory (for example, the oppression of the Palestinian population under the Israeli apartheid).

In this open call, we are looking for two artists who relate to the topic of exile through their work and/or personal history. „Wayward Exiles“exhibition will be a part of our thematic cycle „Work – Conflict – the Sacred“. Applicants are encouraged to submit several pieces of various media (surface, object, photography, digital art, etc.). The jury and the curator will decide on the final ratio of individual artworks submitted by the selected pair of artists. The head of the jury and the curator of the Wayward Exiles exhibition is Kvet Nguyen, a renowned Slovak-Vietnamese visual artist who explores the topics of difference and identity in her artistic work and activism.

We are not excluding any specific location of origin or a particular type of „escape“ from one country to another. Instead, we are interested in the broader political or intimate experience and ramifications of the exile condition and its conceptualization in art. Artists of any origin, ethnicity and citizenship are invited to submit their projects in the open call. We particularly encourage and welcome submissions from artists who have lived or currently live in countries with endangered democratic principles and civic freedoms. 

Your submissions may address (not only) the following issues: 

 • disruption of family roots and alternative homes
 • civil rights and limited freedoms
 • queer experience of exile
 • search for safety and shelter
 • precarious jobs and unequal opportunities in the country of exile
 • nomadic experience and identity 
 • apartheid 

Selected artists will have the opportunity to participate in this project under a pseudonym. Personal participation is not required. Should you have any issues with sending non-digital works (due to limited access to the postal services or other concerns), we offer an alternative in the form of replica production. 

We offer: 

 • € 300 fee per person
 • production costs
 • insured transport of the artwork 
 • reimbursement of travel expenses up to  € 150 per person
 • accomodation for 3 nights per person
 • technical support in Tabačka Gallery
 • collaboration with renowned Vietnamese-Slovak visual artist Kvet Nguyen, the curator of the exhibition 
 • opportunity to participate in the accompanying program of the exhibition

 

We kindly ask the artists interested in the open call to send their application by March 31, 2022, to samuel@tabacka.sk with the email subject “WAYWARD EXILES”. The application must include: 

 • name or pseudonym
 • short CV
 • the title of the submitted project 
 • brief description of the project and the individual artworks (unlimited number) 
 • photo attachment 
 • portfolio 

The open call committee will select two winning projects whose authors will be contacted with an offer to participate in the exhibition.

 

Important Dates:

February and March 2022  ~ call for applications

March 31, 2022  ~  application deadline

April 11, 2022  ~   selected artists announced and invited

May 27, 2022   ~   exhibition opening 

 

If you have any questions, please contact us at samuel@tabacka.sk

Tabačka Gallery Team and Kvet Nguyen.

 

This open call has been supported from public funds provided by Slovak Arts Council. 

WAYWARD EXILES: OTVORENÁ VÝZVA GALÉRIE TABAČKA PRE UMELKYNE A UMELCOV V EXILE 

 

— Kým sa stávame po vysídlení z vlasti? 

— Do akej miery je umelec či umelkyňa závislá na území označovanom ako domov? 

— Čo ak domov a exil prestanú byť protikladmi a stanú sa tým istým miestom? 

— A aké sú vzťahy medzi politickou identitou krajiny a životnou situáciou jednotlivcov?

 

„To reduce them to a faceless mass, to deprive them of their stories is a crime against humanity and history,“ napísal Aleksandar Hemon, americký spisovateľ bosnianskeho pôvodu, v eseji o vlastnom prežívaní exilu. Medzipriestor, ktorý vzniká po úteku či odchode z domoviny, je až neuchopiteľným mostom – priestorom tranzície aj uvedomenia, ktoré ukrýva mnoho vrstiev významov a prežívania. To, čo nasleduje, je buď osobný spektákel bez obecenstva alebo udalosť plošne zjednodušená do grafov a štatistík.  

V ére vysokej dostupnosti príležitostí v zahraničí, cezhraničného pendlerstva a exodu mládeže za štúdiom, ale aj politických turbulencií v európskom regióne, oslabovania národných demokracií a klimatickej migrácie sa téma exilu stáva čoraz naliehavejšou. Na konci roka 2021 naplno prepukla nová utečenecká kríza na bielorusko-poľských hraniciach. Jednotlivé ľudské životy boli zneužité ako súčasť hybridných taktík v militarizovanom pohraničnom území. Poľská vláda na krízovú situáciu zareagovala stavaním ostnatého plota a vyslaním vojska. Poľské úrady bránia organizáciám humanitárnej a lekárskej pomoci dostať sa do zóny, kde sa v mrazoch zdržiavajú skupiny migrujúcich, ktorí nenachádzajú útočisko na žiadnom území: ani v tom „otvorenom“ európskom. 

Kríza vyvolaná Alexandrom Lukašenkom ukazuje na akútnu krehkosť populácií, ktorých jednotlivci sú pôsobením geopolitických konfliktov zredukovaní na „holý život“ (bare life – termín Giorgia Agambena označujúci zúženie života na jeho biologickú skutočnosť, bez rozmeru kvality žitia a ľudských práv). Tento postup sa neobmedzuje len na pohraničné zóny, ale charakterizuje aj štrukturálne násilie na domovskom území (napríklad útlak palestínskej populácie v izraelskom apartheide). 

V otvorenej výzve Galérie Tabačka hľadáme dvoch umelcov či umelkyne, ktorí*é sa svojim pôsobením alebo osobnou históriou vzťahujú k téme exilu. „Wayward Exiles“ bude predstavovať tematickú výstavu v rámci nášho ročného cyklu „Práca – Konflikt – Sakrálno“. Uchádzači a uchádzačky majú možnosť prihlásiť viacero diel rôzneho druhu (plošné, objektové, fotografia, digitálne umenie atď.). Výsledný výber a pomer diel v rámci vybranej dvojice bude predmetom výberu komisie a kurátorky. Garantkou výzvy a kurátorkou výstavy Wayward Exiles je Kvet Nguyen, renomovaná slovensko-vietnamská vizuálna umelkyňa, ktorá rozoberá témy inakosti a identity vo svojej umeleckej tvorbe a rôznych aktivitách vo verejnom živote.

Nezameriavame sa na špecifickú lokalitu pôvodu či konkrétny typ „úteku“ z jednej krajiny do inej. Zaujíma nás skôr politická alebo intímna skúsenosť exilovej situácie v širokom zmysle a jej prerozprávanie v umení. Výzva je otvorená umelcom a umelkyniam bez ohľadu na pôvod, národnosť a občianstvo. Špeciálne chceme dať priestor skúsenosti z krajín, v ktorých sú ohrozené demokratické princípy a garancia ľudských práv. 

Témy predložených diel môžu predstavovať (ale nemusia sa obmedzovať na): 

 • pretrhanie koreňov a alternatívne domovy
 • občianske práva a obmedzené slobody
 • queer skúsenosť exilu 
 • hľadanie bezpečia a úkrytu
 • prekariát a nerovné príležitosti v exilovej krajine
 • nomádska skúsenosť a identita
 • apartheid 

Vybraní umelci a umelkyne majú možnosť zúčastniť sa projektu pod pseudonymom a bez osobnej účasti. V prípade problémov s odoslaním ne-digitálnych diel ponúkame alternatívu vo forme výroby replík.

Ponúkame:  

 • 300 € honorár pre každého z vystavujúcich
 • produkčné náklady
 • preprava diel s poistením
 • preplatenie cestovných nákladov do výšky 150 € na osobu
 • ubytovanie na 3 noci na osobu
 • produkčné zázemie Galérie Tabačka 
 • spoluprácu s kurátorkou projektu Kvet Nguyen 
 • možnosť realizovať sprievodný program výstavy

Prosíme, aby umelkyne a umelci so záujmom o otvorenú výzvu, odoslali do 31. marca 2022 na adresu samuel@tabacka.sk svoju prihlášku, ktorá bude obsahovať: 

 • meno alebo pseudonym
 • krátke CV
 • názov svojho projektu pre výstavu
 • stručný popis projektu a jednotlivých diel (jedno až neobmedzený počet)
 • fotografickú prílohu
 • portfolio

s predmetom „WAYWARD EXILES“. 

Komisia otvorenej výzvy vyberie z prihlášok dva projekty, ktorým ponúkne účasť na výstave. 

 

Dôležité dátumy: 

Február a marec 2022 ~ výzva na podávanie žiadostí

31.3.2022 ~ uzávierka prihlášok

11.4.2022 ~ vyhlásenie vybraných umelcov a pozvánka

27.5.2022 ~ otvorenie výstavy 

 

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na samuel@tabacka.sk 

Tešíme sa na vaše prihlášky,

Tím Galérie Tabačka a Kvet Nguyen.

Otvorenú výzvu Wayward Exiles z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadáme vedúceho / vedúcu PR

Tabačka Kulturfabrik je jedným z najväčším nezávislých multižánrových centier na Slovensku. Prezentuje medzinárodné a lokálne umenie v oblasti hudby, divadla, tanca, filmu a výtvarného umenia, je zázemím pre kreatívny priemysel a prevádzkuje vlastné bistro a bar.

V nasledujúcom období prechádzame zmenami, rozbiehame nové projekty a spolu s tým sme sa rozhodli nanovo postaviť náš komunikačný tím. Hľadáme najmä kreatívnu osobu, so záujmom posunúť etablovanú značku na novú úroveň. 

Náplň práce

 • vyvíja, implementuje a integruje strategické komunikačné plány, ktoré zdokonaľujú identitu Tabačky na verejnosti. Vedúci / Vedúca PR bude zodpovedný / zodpovedná za dotvorenie a implementáciu novej marketingovej stratégie Tabačky.
 • aktívne sa podieľa na tvorbe marketingových stratégií s cieľom umožniť kultiváciu a posilnenie silných a zmysluplných vzťahov s cieľovým publikom, externými partnermi a kľúčovými médiami.
 • zodpovedá za interné promo (v priestore aj počas programu)
 • dohliada na vytvorenie propagačného obsahu; napríklad newslettra, blogy, social, outdoor, výročné správy a podobne.
 • dohliada na všetok online obsah a komunikáciu
 • aktívne sa zaoberá, kultivuje a riadi tlačové vzťahy, ktoré zabezpečujú pokrytie programov TBCK, udalostí, verejných oznámení atď.
 • je zodpovedný / zodpovedná za každodenné komunikačné činnosti vrátane rozpočtovania, plánovania a sledovania výsledkov
 • vystupuje za Tabačku v médiách
 • riadi malý komunikačný tím 

Požiadavky

 • Kreativita, chuť pracovať v kreatívnom priemysle a posunúť značku Tabačky ďalej
 • Dokázaná skúsenosť s tvorbou a implementáciou komunikačnej, či marketingovej stratégie. Skúsenosť s marketingom v kreatívnom priemysle, či umení výhodou.
 • Schopnosť samostatne pracovať aspoň s jedným z nasledujúcich nástrojov: pokročilé grafické práce (InDesign, Illustrator), video, fotografia, alebo pokročilá správa sociálnych médii (vrátane reklamy, alebo “nových” sociálnych sietí ako je TikTok)
 • Vzdelanie v oblasti marketingu, umeleckej produkcie či umenia výhodou, no viac než formality nás zaujíma tvoja práca a skúsenosti.
 • Vybudované vzťahy v médiách, umeleckom a kreatívnom prostredí výhodou.
 • Znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni.

Ponúkame

 • Možnosť kreatívne rozvíjať a výrazne posunúť etablovanú značku na kultúrnej scéne Slovenska
 • Plat minimálne 1,100 eur (a viac podľa skúseností)
 • Balíček zamestnaneckých výhod (zľavy, vstup na kultúru, strava)

Svoj životopis a motivačný list zašlite na adresu martin@tabacka.sk do 20. februára.

 

Hľadáme manažéra prenájmov

Tabačka Kulturfabrik je jedným z najväčším nezávislých multižánrových centier na Slovensku. Prezentuje medzinárodné a lokálne umenie v oblasti hudby, divadla, tanca, filmu a výtvarného umenia, je zázemím pre kreatívny priemysel a prevádzkuje vlastné bistro a bar.

Tabačka je postavená na multizdrojovom financovnaní. Jeho súčasťou je krátkodobý prenájom priestorov a poskytovanie eventových a cateringových služieb. 

Náplň práce a očakávania

 • znalosť všetkých priestorov a možných poskytovaných služieb v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik
 • vytvorenie hodnotovej ponuky pre rôzne služby a produkty v oblasti eventov a krátkodobého prenájmu
 • realizácia analýzy trhu a konkurencie
 • návrh vhodného pozicioningu
 • zadanie vytvorenia propagačných materiálov a kooperácia s PR odd. kultúrneho centra pri jeho realizácií (textov, fotografií, schém)
 • návrh úpravy webovej prezentácie Tabačky Kulturfabrik v oblasti krátkodobých prenájmov a eventov
 • dojednanie win-win podmienok s partnermi a dodávateľmi
 • realizácia marketingových aktivít, udržiavanie kvality produktu & kvalitnej starostlivosti o zákazníkov (customer care)
 • aktívna akvizícia zákazníkov, plnenie obchodného plánu
 • návrh finančných cieľov v rámci zverenej agendy 
 • plnenie odsúhlasených finančných cieľov v rámci zverenej agendy
 • spolupráca pri tvorbe finančného plánu organizácie 
 • reprezentácia kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik v rámci svojej pôsobnosti aj navonok, vyhľadávanie a realizácia obchodných príležitostí
 • aktívna účasť na organizovaní eventov, koordinácia s ostatnými oddeleniami kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik
 • aplikácia a správne dodržiavanie štandardov a hodnôt organizácie

Požiadavky

 • Záujem pomôcť v rozvoji výraznej značky v oblasti kultúry
 • Minimálne 2 ročné skúsenosti v oblasti vedenia kultúrnych alebo spoločenských podujatí, 
 • Dokázané skúsenosti s priamym predajom a akvizíciami zákazníkov
 • Záujem o kultúrne dianie 
 • Riadiace schopnosti, medzi ktoré patrí plánovanie, správne organizovanie činností, správne vedenie a kontrola
 • Angličtina na komunikačnej úrovni

Ponúkame

 • Možnosť kreatívne rozvíjať etablovanú značku na kultúrnej scéne Slovenska
 • Plat minimálne 800 eur s výraznou výkonnostnou zložkou naviac
 • Balíček zamestnaneckých výhod (zľavy, vstup na kultúru, strava)

Svoj životopis a motivačný list zašlite na adresu martin@tabacka.sk do 20. februára.

 

Hľadáme samostatného účtovníka

Tabačka Kulturfabrik je jedným z najväčším nezávislých multižánrových centier na Slovensku. Prezentuje medzinárodné a lokálne umenie v oblasti hudby, divadla, tanca, filmu a výtvarného umenia, je zázemím pre kreatívny priemysel a prevádzkuje vlastné bistro a bar.

Náplň práce

 • samostatné vedenie evidencie účtovných dokladov vo forme analytickej evidencie účtovných dokladov v súlade s príslušnou legislatívou a internými predpismi organizácie
 • vedenie evidencie majetku a záväzkov organizácie
 • realizácia a evidencia platobného styku organizácie
 • fakturácia, zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavených faktúr a prijatých faktúr
 • komplexné spracovanie miezd, personalistika a súvisiaca administratíva
 • poskytovanie včasných, pravdivých a úplných informácií vedeniu organizácie v rámci zverenej agendy
 • riešenie náročnejších účtovných operácií komplexnejšieho charakteru vyžadujúcich si minimálne vedenie a kontrolu zo strany finančného manažéra
 • identifikovanie neobvyklých položiek, položiek po lehote splatnosti a pod.
 • spracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných uzávierok
 • vypracovávanie a kontrolovanie daňových priznaní a DPH
 • spracovávanie výkazov pre potreby orgánov štátnej správy
 • realizácia bežných zákonných a interných postupov kontroly a inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, hotovosti, cenín, účtovných dokladov a výkazov. 
 • odosielanie a prijímanie pošty v rámci zvolenej agendy
 • tvorba požadovaných výkazov, reportov, štatistík, ktoré vychádzajú zo zverenej agendy
 • podpora spolupracovníkov a zamestnancov dodávateľa v rámci zverenej agendy

Požiadavky

 • Chuť pracovať v kreatívnom priemysle a pomôcť Tabačke v jej hladkom chode.
 • Minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, či účtovníctva.
 • Prehľad v podnikových financiách
 • Expertná znalosť podvojného účtovníctva
 • Expertná znalosť mzdovej a personálnej agendy 
 • Pokročilý užívateľ Kros/Omega a MS Excel.
 • Angličtina výhodou.

Ponúkame

 • Plat minimálne 1,000 eur (a viac podľa skúseností a výkonu)
 • Balíček zamestnaneckých výhod (zľavy, vstup na kultúru, strava)

Svoj životopis zašlite na adresu martin@tabacka.sk do 20. februára.

OPEN STAGE: POĎ HRAŤ DO TABAČKY!

Nový rok potrebuje novú hudbu. V Tabačke jej chceme dať čo najviac priestoru a preto pripravujeme sériu koncertov novej hudby.

Ak si začínajúci interprét, či kapela, ktorá si chce vyskúšať hranie pred publikom, ozvi sa nám. Sme priestorom pre nezávislú hudbu takmer akéhokoľvek žánru. Ak máš pocit, že patríš do nášho programu, pošli na adresu martin@tabacka.sk, audio alebo video link na tvoju / vašu tvorbu a spoločne niečo vymyslíme. Zvlášť sa potešíme tvorbe z východného Slovenska. Kapelám ponúkame základnú dramaturgickú, produkčnú, PR podporu a malú odmenu.

V priebehu prvého polroka plánujeme 3 open stage koncerty, preto neváhaj!